Skip navigation.

Forskning på IVF og akupunktur

Undersøkelse gjort på Trianglen fertilitetsklinikk.

direkte oversatt

Vi har nettopp gjennomført en stor undersøkelse på Trianglen, som har belyst virkningen av akupunktur hos kvinner i behandling for barnløshet. Undersøkelsen er nå avsluttet og viser meget spennende at graviditetssjansen ved IVF og ICSI økes når akupunktur foretaes før og etter eggopplegging.

Derfor vil vi fremover anbefale alle våre pasienter, å bli behandlet med akupunktur i forbindelse med eggopplegning.

Dette er statistisk betydende (signifikant) og er en ytterst spennende bekreftelse av en mindre tysk undersøkelse, som viste samme tendens fra 2002. På grunnlag av disse resultatene mener vi å kunne konkludere at akupunktur har en reel graviditetsforbedrende effekt.

Vi er nå i gang med å analysere de tatte blodprøver for forskjellige hormoner og proteinstoffer, som har betydning for at egg setter seg fast etter opplegging. Vi håper derfor, å kunne få innblikk i hvorfor akupunktur virker graviditetsfremmende. Disse resultater vil fremkomme i løpet av ca. 2 måneder. Etter disse spennende resultatene planlegges nye prosjekter av lignede karakter snarest.

Undersøkelsen var en loddtrekningsundersøkelse. Alle kvinner, som i perioden mars 2003 til juli 2004 var i behandling for IVF/ICSI på fertilitetsklinikken, ble tilbudt å delta. Etter loddtrekning på egguttagningsdagen kom 2/3 i akupunkturgruppen og 1/3 i kontrollgruppen, d.v.s. fikk ikke akupunktur, men ble behandlet etter klinikkens sedvanlige prosedyre.

I alt 300 kvinner trakk lodd. Av forskjellige årsaker kunne det ikke legges egg tilbake på 27 av disse og de måtte utelates fra undersøkelsen etter loddtrekkingen. I undersøkelsen inngår derfor i alt 273 kvinner. 186 fikk akupunktur. 87 fikk ikke akupunktur og var på den måte kontrollgruppe. Den gjennomsnittlige alder for de deltagende kvinner var 37 år med lik aldersfordeling i akupunktur- og kontrollgruppe. Cirka en tredjedel av de kvinnene som deltok i undersøkelsen, var mer enn 40 år. For cirka 30 prosent av de som deltok, var det første gang de mottog IVF / ICSI behandling. De øvrige ca. 2/3 hadde fått foretatt en eller flere IVF / ICSI behandlinger tidligere.

Resultater - kvinner over og under 37 år:

  • Under 37 år hadde 40% funn av hjerteaktivitet.
  • Over 37 år hadde 28% funn av hjerteaktivitet.

Disse gruppene fordelte seg slik det står oppført under, henholdsvis med og uten akupunktur:

Graviditetsrate med og uten akupunktur (positiv blodprøve):

  • Under 37 år uten akupunktur ble 29% gravide.
  • Under 37 år med akupunktur ble 48% gravide.
  • Over 37 år uten akupunktur ble 27% gravide, mens for dem over 37 år med akupunktur ble 34% gravide.

Klinisk graviditetsrate med og uten akupunktur (påvisning av hjerteaktivitet):

  • Under 37 år uten akupunktur hadde 23% funn av hjerteaktivitet.
  • Under 37 år med akupunktur hadde 47% funn av hjerteaktivitet.
  • Over 37 år uten akupunktur hadde 25% funn av hjerteaktivitet.
  • Over 37 år med akupunktur hadde 29% funn av hjerteaktivitet.